FVG

FUNDACIO VIA-GUASP


 
A la Fundació Via-Guasp atenem persones que pateixen trastorn mental, oferint els suports
necessaris per a l’exercici de la capacitat jurídica i desenvolupant projectes que millorin la seva qualitat de vida.