Donacions

També pots col·laborar, amb una aportació econòmica, en el desenvolupament d’activitats, projectes i altres millores per a la vida de les persones amb trastorn mental ateses per la Fundació. Tots els recursos estan destinats a la cobertura de les seves necessitats i a la millora de la seva qualitat de vida.

  • Pots fer una aportació puntual, mitjançant transferència bancària al número de compte CAIXABANK ES11-2100-3240-80-2200097487.
  • Si desitges fer una aportació periòdica contacta per mail amb egomez@via-guasp.com o truca al telèfon 934988031.

Aquestes aportacions gaudeixen dels incentius fiscals determinats per la legislació vigent.


 

La Fundació Via-Guasp està inscrita en els registres pertinents i és una entitat acreditada per la Generalitat de Catalunya, tal com es pot consultar en l’apartat Transparència. Els seus comptes estan auditats i es presenten anualment a la Generalitat. A més, l’encàrrec judicial que desenvolupa la Fundació obliga a la fiscalització de tots els actes, gestions o moviments realitzats, per part del Jutjat corresponent. També comptem amb l’aval del Balanç Social, una eina de rendició de comptes de la XES que mesura l’impacte social, ambiental i de bon govern.