Març 2019. Activitats més destacades del mes.

FUNDACIÓ VIA-GUASP PER A LA TUTELA DEL MALALT MENTAL

ACTIVITAS, TALLERS I OCI

La Fundació Via- Guasp per a la Tutela del Malalt Mental mitjançant, les sortides culturals,  el seu espai lúdic i terrassa cuida del oci i de la salut dels seus usuaris.

Resum del més destacat del mes de Març 2019

Març 2019. Activitats més destacades del mes.