Missió, visió i valors

Missió

La missió de la Fundació Via-Guasp és la defensa dels drets i la dignitat de la persona amb trastorn mental. I molt especialment l’assistència (antiga tutela) d’aquesta, en les institucions establertes en la normativa vigent.

 

Visió

La nostra visió consisteix en seguir millorant la qualitat de vida i la situació de les persones que pateixen trastorn mental, assolint una societat més inclusiva i amb els recursos necessaris per atendre les diferents formes de patiment. La Fundació vol ser un referent, no només per altres entitats del sector, sinó per a la societat en general, promovent una mirada inclusiva sobre les persones amb diagnòstic

 

Valors

Els valors que ens defineixen són:

Professionalitat

Proximitat

Compromís

Igualtat

Innovació

Transparència


Professionalitat: treballem prioritzant la qualitat del servei en cadascuna de les àrees de l’entitat. Per aquest motiu, promovem la formació i l’experiència professional dels treballadors, així com els sistemes de qualitat necessaris per assegurar el bon funcionament i la millora dels serveis.

 

Proximitat: atenem a les persones des de la proximitat, promovent espais acollidors que permetin expressar malestars, inquietuds, necessitats, i posant a la persona en el centre de totes les intervencions.

 

Compromís: realitzem la nostra funció compromesos amb la missió de l’entitat. La responsabilitat vers les persones ateses i el compromís amb la nostra labor, són dos trets característics de l’equip professional.

 

Igualtat: defensem la igualtat d’oportunitats i drets, tant pel que fa als treballadors de l’entitat com a les persones assistides. En aquest sentit, la Fundació estableix mesures per garantir la igualtat jurídica, de gènere i d’accés als serveis, entre altres.

 

Innovació: busquem crear nous serveis, projectes o activitats que permetin donar resposta a les necessitats de les persones que pateixen trastorn mental. Així mateix, incorporem la innovació en els serveis ja existents, a través de la formació, la reflexió i l’elaboració de propostes continuades.

 

Transparència: donem a conèixer regularment els comptes, patrimoni i administració general de l’entitat als òrgans pertinents (Protectorat, Administració, Fiscalia, etc.) i els fem públics en els mitjans disponibles, per tal que la societat pugui tenir plenes garanties de la tasca duta a terme.