Patronat

Patronat

Sr. Ramiro Gutierrez i García, President

Sra. Aurora Rabinad i Riverola, Secretària

Sr. Jordi Mendieta i Suñé, Tresorer

Sr. Joan Noguera i Torné, Vocal

Sra. Matilde Barbé i Valls, Vocal

Sra. Fina Casellas Oliveras, Vocal

 

Comitè D’Honor

Sra. Joana Mª Guasp i Mané, Presidenta

Sr. Juan José López Burniol

Dr. Carles Ballús i Pascual

Sr. Àngel Martínez i Miquel

Sr. Miquel Roca i Junyent

Sra. Joaquina Sabadell i Plana

 

Comitè Honorífic per serveis prestats

Sr. Francesc Via i Vinayals: Fundador i President (+)

Sr. Aureli Bisbe i Latorre: Fundador i Vicepresident (+)

Sr. Baltasar Porcel i Pujol: Comitè d’honor (+)

Dr. Josep M. Costa i Molinari: Comitè d’honor (+)