Finalitats
[st_simple_page_block_module simple_page_block_img=»13453″ simple_page_block_title=»A.» simple_page_block_link=»|||»]La defensa dels drets i la dignitat de la persona amb malaltia mental.[/st_simple_page_block_module]
[st_simple_page_block_module simple_page_block_img=»13455″ simple_page_block_title=»C.» simple_page_block_link=»|||»]La informació a tots nivells sobre els mitjans terapèutics i assistencials pel malalt psíquic.[/st_simple_page_block_module]
[st_simple_page_block_module simple_page_block_img=»13415″ simple_page_block_title=»E.» simple_page_block_link=»|||»] La creació de centres i serveis de tot tipus, tendents a la promoció dels esmentats drets del malalt psíquic. [/st_simple_page_block_module]
[st_simple_page_block_module simple_page_block_img=»13454″ simple_page_block_title=»B.» simple_page_block_link=»|||»]L’assessorament i tramitació de la incapacitat, la tutela i la curatela quan sigui necessària, així com la titularitat i l’exercici si s’escau de tot el mencionat anteriorment.[/st_simple_page_block_module]
[st_simple_page_block_module simple_page_block_img=»13452″ simple_page_block_title=»D.» simple_page_block_link=»|||»]La creació de centres i serveis de tot tipus, tendents a la promoció dels esmentats drets del malalt psíquic.[/st_simple_page_block_module]
[st_simple_page_block_module simple_page_block_img=»13413″ simple_page_block_title=»F.» simple_page_block_link=»|||»]La docència , a tots nivells, general i especialitzada, per el personal tècnic, administratiu i de serveis generals.[/st_simple_page_block_module]