La Tutela

La tutela d’una persona es fa necessària quant aquesta no te la capacitat per governar-se a si mateixa. Mentre els pares viuen i poden fer-ho són els que s’encarreguen d’aquesta protecció i cuidat , però quan aquests falten es necessari anomenar un tutor.
En el moment que la Fundació Via Guasp accepta el càrrec tutelar, substitueix als pares tant en tenir cura del seu fill com en la responsabilitat civil del mateix. La Fundació Via Guasp estarà al seu costat.

[st_pyramid pyramid_bg_top=»#7cb342″ pyramid_title_top=»Assesorament» pyramid_desc_top=»Assesorament i informació de temes al voltant de la incapacitat.» pyramid_bg_mid=»#558b2f» pyramid_title_mid=»Pre-tuteles» pyramid_desc_mid=»La fundació dóna resposta a aquelles personas quan la familia no pugui ocupar-se’n.» pyramid_bg_bot=»#1b2028″ pyramid_title_bot=»Tutela» pyramid_desc_bot=»Protecció de la persona tutelada, l’administració i la guarda dels seus bens.» pyramid_link_top=»|||» pyramid_link_mid=»|||» pyramid_link_bot=»|||»]
[st_identity_block icon=»Defaults-globe» icon_size=»52″ icon_color=»#7cb342″ images_data=»%5B%7B%22title%22%3A%22%20Assesorament%22%2C%22image%22%3A%2213551%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7Crel%3Anofollow%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Pre-tuteles%22%2C%22image%22%3A%2213453%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20Tutela%22%2C%22image%22%3A%2213455%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D» identity_company_color=»#ffffff» identity_title_font_style=»font-weight:bold;» identity_title_color=»#ffffff» identity_subtitle_color=»#ffffff» module_animation=»transition.slideLeftIn» identity_bg_image=»13540″ identity_bg_color=»rgba(124,179,66,0.4)» identity_company=»Fundació Via Guasp» identity_title=»OFEREIX» identity_subtitle=»«La pre-tutela assegura un seguiment de la persona en el seu àmbit familiar, laboral, i social fins el moment que passi a ser tutelat per la Fundació.«» identity_company_font_size=»desktop:20px;» identity_title_font_size=»desktop:32px;» identity_subtitle_font_size=»desktop:18px;» identity_desc_font_size=»desktop:16px;» identity_block_id=»mission» overlay_color=»#7cb342″]

Serveis d’atenció directa que ofereix la Fundació

La Fundació te al seu càrrec la tutela , la curatela , l’administració patrimonial o la defensa judicial , de persones que , per decisió judicial estan sota la protecció de la Fundació Via Guasp. La Fundació vetllarà per garantir la millor qualitat de vida de l’incapaç mitjançant:

» Cobertura de necessitats bàsiquesd’alimentació, vestit i habitatge » Acompanyaments i seguiments mèdics necessaris a fi de tenir cura de la seva salut, tant psíquica com mental
» Control de la seva higiene , tant personal com la del seu habitatge » Recerca de recursos adients a cada cas :CET, Club Social , Centre de Dia, llars tutelades , residències,
» Visites a domicili i/o residència per controlar i seguir el dia a dia del tutelat, així com per donar resposta als seus requeriments » Administració econòmica eficaç i adequada a cada cas
» Companyia comprensió i recolzament » Servei d’urgències 24 hores

[/st_identity_block]