Qui som

Abans com a Fundació tutelar i actualment com a Fundació de suport, donem assistència a persones que pateixen trastorn mental, en diferents àrees de la seva vida. Per abordar cadascuna d’aquestes esferes, la Fundació disposa de quatre àrees que treballen conjuntament pel benestar de les persones assistides:

Des de la seva constitució l’any 1989, la Fundació ha defensat els drets de les persones amb diagnòstic en salut mental. L’any 2004 la Fundació va començar a defensar aquests drets a través de l’exercici de les diferents figures jurídiques que garantien el seu compliment. En aquest sentit, l’entitat ha desenvolupat l’encàrrec judicial d’aquelles persones que, segons sentència, requerien ajuda en un o més àmbits, evitant situacions d’abús, desprotecció o menysteniment de drets.

La substitució de la incapacitació i les figures jurídiques associades (tutela, curatela, etc.) per mesures de suport que garanteixin l’exercici de la capacitat, a la llum de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, ens apropa a un marc normatiu més igualitari i afí als valors de l’entitat. Uns valors que han permès créixer a l’entitat, rebent la confiança de familiars i institucions i atenent cada cop a més persones.

Més enllà de l’assistència jurídica en les figures legalment establertes i d’altres funcions vinculades a aquesta (assessorament, informació i preassistència) la Fundació ha promogut la creació de nous centres i serveis, per tal de millorar la situació de les persones que pateixen trastorn mental. Entre aquests serveis trobem: el Servei d’Oci i lleure, el Servei d’Atenció psicològica i el centre residencial La Ginesta, gestionat per l’Associació Residencial Maragall. Podeu consultar el seu web clicant el següent enllaç.

INAGURACIÓ SEU FUNDACIÓ VIA GUASP I LLAR RESIDÈNCIA LA GINESTA, amb qui compartim edifici, per part de la  Honorable Sra. Neus Munté, Consellera de Presidència de La Generalitat de Catalunya (25 de maig de 2017).