Servei d’Oci i lleure

A més del Servei de suport a la capacitat jurídica la Fundació disposa d’un Servei d’Oci des de 2016, la funció del qual és promoure la inclusió i el benestar de persones que pateixen trastorn mental, a través de l’acompanyament a múltiples activitats, espais culturals o celebracions de la ciutat. El servei va dirigit a persones assistides o preassistides per la Fundació Via-Guasp i als usuaris de la Llar-residència La Ginesta.

La coordinadora del servei és l’encarregada d’organitzar aquestes activitats, amb la col·laboració de voluntaris o altres professionals. Així mateix, els caps de setmana duu a terme sortides amb un grup de persones, més o menys fix, de la Fundació i de la llar-residència. El Servei d’Oci també inclou la realització de viatges, gestionats per la coordinadora i executats, en la majoria dels casos, a través de l’IMSERSO.

L’objectiu general del servei és la millora de la qualitat de vida de les persones ateses per la Fundació i la llar-residència. Entre els objectius específics trobaríem:

  • Fomentar la inclusió social de les persones amb trastorn mental.
  • Millorar les habilitats socials dels/les destinataris/ies del projecte.
  • Incrementar l’autoestima i l’autonomia dels/les destinataris/ies.

Per assolir aquests objectius s’han anat desenvolupant les activitats mencionades anteriorment, ajustant-les a les noves situacions i a les necessitats detectades. Arran d’aquest servei, s’ha aconseguit que persones amb un fort aïllament estableixin vincles en i amb la comunitat, millorant d’aquesta manera les seves habilitats, autoestima i benestar. Persones que, inicialment, no volien ser partícips de les activitats programades, han incorporat el servei al seu dia a dia, i tant els professionals de la Fundació, com dels centres residencials, familiars, etc. han observat els beneficis de la seva participació.