Servei de Preassistència

El Servei de Preassistència s’encarrega d’assessorar i preparar aquelles persones i famílies que han optat perquè, en el futur, sigui la Fundació Via- Guasp la que exerceixi les mesures de suport a la capacitat jurídica. La Fundació assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona, la família i la societat de què, un cop els pares o tutors no puguin desenvolupar la seva funció, l’entitat acceptarà el càrrec d’assistent.

En aquesta fase prèvia, per tant, la Fundació realitza el seguiment escaient, en funció del grau de necessitat detectat i de la proximitat de la intervenció com a assistents, i proposa les mesures necessàries per tal d’evitar situacions de desprotecció. D’aquesta manera, es va recopilant informació de la persona assistida en un futur i es va reforçant la confiança d’aquesta amb la institució, aspecte cabdal per a la posterior relació.