Transparència

La Fundació Via-Guasp està inscrita en el registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 461 com a fundació benèfica de tipus assistencial, així com en el registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el núm. E01092 i en el Registre com a Entitat Tutelar amb el núm. S05554.

Els comptes de la Fundació estan auditats i es presenten anualment a la Generalitat de Catalunya. A més, l’encàrrec judicial que desenvolupa la Fundació obliga a la fiscalització de tots els actes, gestions o moviments realitzats, per part del Jutjat corresponent.

El compromís de la Fundació amb la transparència comporta la publicació dels documents més importants a la nostra web, per tal de reafirmar la confiança dipositada en l’entitat durant tots aquests anys, per part d’ens públics, privats, familiars i altres agents socials. Al informe Balanç Social 2022 de la XES, podeu consultar l’avaluació de la transparència realitzada per aquest ens extern.